Anmälan om feriearbetsplatser för ungdomar

LÄS MER

Här kan kommunala arbetsplatser, föreningar och ideella organisationer i Laxå kommun anmäla sitt intresse att ta emot feriepraktikanter sommaren 2024.  Feriepraktik erbjuds alla elever som slutat årskurs 9 fram tills de fyller 18 år. Feriepraktiken skall ge arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden.

Totalt antal timmar som ska erbjudas är 80 timmar/person fördelat på 2–4 veckor under någon av de två feriepraktikperioder. Du kan anmäla platser på båda perioderna.

När du fyllt i nedanstående uppgifter får du återkoppling av den som ansvarar för feriepraktiken. I samband med att du anmäler en ferieplats behöver du fylla i en riskbedömning som sedan blir en överenskommelse mellan dig som arbetsgivare och Laxå kommun. Riskbedömningen fyller du i denna e-tjänst. Överenskommelsen ska skrivas under av den som är kontaktperson på arbetsplatsen och som blir ansvarig för feriepraktikanterna. 

Intresseanmälan ska vara inne senast 15 mars 2024. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa