Redovisning om bidrag finskt förvaltningsområde

LÄS MER

Redovisning om bidrag för projekt eller aktiviteter som ryms inom ramen för finskt förvaltningsområde.

Redovisning lämnas till kommunen inom en månad efter verksamhetens aktivitet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa