Ansökan om dispens lång och/eller tung transport

LÄS MER

Detta är en blankett.

Ansökan om dispens för lång och/eller tung transport.

Blanketten lämnas/skickas till Laxå kommun.

Laxå kommun
Postgatan 2-4, 695 80 Laxå

Frågor om e-tjänsten

Hans Traav
hans.traav@laxa.se
0584-47 31 10

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@laxa.se