Ansökan om att etablera förskola

LÄS MER

Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet/förskoleklass och/eller skolbarnomsorg enligt skollagen 2a kap. § 7

Detta är en blankett som ska skrivas ut och fyllas i.

Blanketten lämnas/skickas till Laxå kommun.

Laxå kommun
Postgatan 2-4, 695 80 Laxå

Frågor om e-tjänsten

Katarina Holmsten
katarina.holmsten@laxa.se
0584--47 33 83

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
kommun@laxa.se