Anmälan om synpunkter och klagomål

LÄS MER

Här kan du lämna synpunkter och klagomål.

Du kan vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att kontakta dig för att berätta hur vi hanterar din synpunkt.

Så här hanterar vi din synpunkt:

Alla synpunkter och klagomål registreras i diariet och handläggs av ansvarig verksamhet.
Om namn och adress eller e-postadress lämnas kommer verksamheten meddela dig hur dina synpunkter tas om hand.
Synpunkter och klagomål som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen.
Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig, att efter sekretessprövning, skyndsamt lämna ut handlingen.
 
Registrerade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagens (OSL) bestämmelser.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi fylla i  frågor med uppgifter vi hämtar från andra system till exempel skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa