Ansök/anmälan miljö och andra åtgärder

LÄS MER

Har han du ansöka om eller anmäla enskild avloppsanläggning och installation av värmepump. Du kan även skicka in utförarintyg för genomföra arbeten. Du kan följa och komplettera din miljöärenden.

Som företag kan du även skicka in köldmedierapport och skrotningsintyg.

Du kan också skicka in klagomål via e-tjänsten. 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnad Sydnärke
sydnarkemiljobygg@askersund.se
0583-810 00

Personuppgiftsansvarig

Sydnärkes miljö- och byggnämnd
sydnarkemiljobygg@askersund.se