Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan och den anpassade grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

De elever i grundskolan som har annat språk än svenska som modersmål har rätt till undervisning i modersmål om minst en av föräldrarna talar annat språk än svenska och språket är dagligt umgängesspråk. Barnet/eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket och minst fem elever måste önska undervisning i språket (gäller inte minoritetsspråk). Det måste även finnas en lämplig lärare för undervisning. Mer information kan du hitta här.

Ansökan inkommen före 30 april planeras för start kommande hösttermin. Översyn av nyanmälningar inkomna under läsåret sker även 30 oktober.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa