Ansökan om bygglov och andra åtgärder

LÄS MER

Här kan du ansöka om bygglov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt göra en anmälan för bygglovsbefriade åtgärder. Du kan även komplettera ditt pågående ärende, ta del av beslut och skicka meddelande till din handläggare. Som berörd granne eller sakägare kan du lämna svar vid grannhörande och ta del av beslut.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnad Sydnärke
sydnarkemiljobygg@askersund.se
0583-810 00

Personuppgiftsansvarig

Sydnärkes miljö- och byggnämnd
sydnarkemiljobygg@askersund.se