Lämna kontaktuppgifter som förtroendevald

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är förtroendevald i Laxå kommun lämna kontaktuppgifter som behövs i samband med ditt förtroendeuppdrag. Det gäller både nya förtroendevalda och förtroendevalda som behöver ändra kontaktuppgifter.

Uppgifterna kommer registreras digitalt i kommunens system för förtroendevalda.

Ditt namn och kommunala e-postadress kommer att publiceras på kommunens hemsida.

De uppgifter som registreras är namn, personnummer, adress, partitillhörighet, uppdrag samt kontaktuppgifter i form av e-postadress och telefonnummer.

Vi frågar även om eventuella matintoleranser så vi kan ta hänsyn till detta då fika beställs. Det är frivilligt att ange.  Uppgifterna kommer att hanteras som känsliga.

I samband med inloggningen i tjänsten hämtar vi din folkbokföringsadress från Skatteverket. Övriga kontaktuppgifter anger du själv.

När ditt uppdrag upphör kommer uppgifterna att finnas kvar i såväl HR-system som i kommunens digitala system för förtroendevalda. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppdrag som förtroendevald

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa