Beställning av bygglovshandlingar, betygskopior samt allmänna handlingar.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna tjänst kan du beställa betygskopior, bygglovshandlingar och övriga allmänna handlingar från arkivet.

Om du vill beställa kopia på flera handlingar eller betygskopior måste du använda tjänsten flera gånger.

Att tänka på

Alla uppgifter som efterfrågas för respektive handling behövs.

Vill du beställa handlingar anonymt ringer du 0585-489 70

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa