Ansökan om ledighet för elev

LÄS MER

Ansökan om ledighet för elev ska lämnas in om en elev behöver ha en kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Detta är en blankett som ska skrivas ut och fyllas i.

Blanketten lämnas/skickas till Laxå kommun.

Laxå kommun
Postgatan 2-4, 695 80 Laxå

Frågor om e-tjänsten

Katarina Holmsten
katarina.holmsten@laxa.se
0584-47 33 83

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
kommun@laxa.se