Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (3)

  Kommun och politik (8)

  Kultur och fritid (5)

  Näringsliv och arbete (2)

  Omsorg och stöd (15)

  • Ansökan ekonomisk ersättning - personlig assistans sjukfrånvaro

   Ansökan om ekonomisk ersättning - personlig assistans sjukfrånvaro

  • Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

   Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen.

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

   Här kan du ansöka om bidrag för bostadsanpassning. Du kan också söka bidrag för återställning efter bostadsanpassning, eller reparation av utrustning som du tidigare fått bostadsanpassningsbidrag för.  

  • Ansökan om ekonomiskt bistånd

   Ansökan om ekonomiskt bistånd

  • Ansökan om trygghetslarm eller matdistribution

   Ansökan om trygghetslarm eller matdistribution

  • Ansökan särskilda insatser LSS

   Ansökan om särskilda insatser inom LSS

  • Fullmakt - personlig assistans sjuklön

   Fullmakt - personlig assistans sjuklön

  • Intresseanmälan familjehem

   Här kan du anmäla intresse av att bli familjehem 

  • Intresseanmälan: stödpersoner till krisstöd

   Laxå kommun söker engagerade individer som redan idag har en anställning inom Laxå kommun och som vill vara en viktig del av vårt arbete med krisstöd vid särskilda händelser. Vi vet att våra medarbetare är en ovärderlig resurs, och vi söker nu er hjälp för att stärka gemenskapen i Laxå under svåra tider.

  Utbildning och barnomsorg (17)

  • Anmälan om utskrivning ur skola

   Här kan du som vårdnadshavare säga upp ditt barns placering i skola.

  • Anmälan till vikarielista inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet

   Anmälan till vikarielista inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Utöver anmälan ska ett utdrag från belastningsregistret även lämnas in.

  • Ansökan om 10:e skolår

   Ansökan om 10:e skolår kan göras om en elev i grundskolan inte  tillfredställande har slutfört sista årskursen när skolplikten upphör men bedöms ha förmågan att fullfölja utbildningen.

  • Ansökan om att etablera förskola

   Här kan du ansöka om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet/förskoleklass och/eller skolbarnomsorg enligt skollagen 2a kap. § 7.

  • Ansökan om byte av skola inom kommunen

   Här ansöker du om byte av skolplacering inom Laxå kommun.

  • Ansökan om förskoleundervisning i finska

   Här kan du ansöka om undervisning i i minoritetsspråk i förskola

  • Ansökan om ledighet för elev

   Ansökan om ledighet för elev ska lämnas in om en elev behöver ha en kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

  • Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan och den anpassade grundskolan

   Här kan du ansöka om undervisning i modersmål.

  • Ansökan om morgonöppen/kvällsöppen barnomsorg

   Ansökan om morgonöppen/kvällsöppen barnomsorg kan göras för barn som är inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem vars vårdnadshavare arbetar morgontid eller kvällstid. Ansökan kan göras mellan klockan 5.00 fram till klockan 21.30.

  • Arbetsgivarintyg vistelsetid inom barnomsorgsverksamheter

   Arbetsgivarintyg vistelsetid ska lämnas in vid placering i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

  • Schema för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

   Schema för barn inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska lämnas in till kommunen. 

  Övriga e-tjänster (6)