Schema för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

LÄS MER

Schema för barn inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska lämnas in till kommunen. 

Detta är en blankett som ska skrivas ut och fyllas i.

Blanketten lämnas/skickas till Laxå kommun.

Laxå kommun
Postgatan 2-4, 695 80 Laxå

Frågor om e-tjänsten

Katarina Holmsten
katarina.holmsten@laxa.se
0584-47 33 83

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
kommun@laxa.se