Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag för bostadsanpassning. Du kan också söka bidrag för återställning efter bostadsanpassning, eller reparation av utrustning som du tidigare fått bostadsanpassningsbidrag för.  

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt. Behovet av anpassning bedöms utifrån din funktionsnedsättning.

Mer information om bostadsanpassning hittar du när du loggat in i e-tjänsten.

För att använda e-tjänsten behöver du ha ett Bank-ID. Har du inte något Bank-ID så finns det en blankett som du kan använda. Ansöker du på blankett så ska den skickas till Laxå kommun, 695 80 Laxå.

Läs gärna mer på Laxå kommuns webb.