Ansökan om skolskjuts

LÄS MER

Alla grundskoleelever som vill ha skolskjuts ska ansöka om skolskjuts. En ansökan ska skickas in även om eleven har haft skolskjuts sedan tidigare.

Du ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår. Ansök före den 30 april för att skolskjutsen ska kunna fungera från första skoldagen. Ansökan sker digitalt via kommunens e-tjänst. Kontakta kommunen om du inte kan ansöka digitalt.