Ansökan om 10:e skolår

LÄS MER

Ansökan om 10:e skolår kan göras om en elev i grundskolan inte  tillfredställande har slutfört sista årskursen när skolplikten upphör men bedöms ha förmågan att fullfölja utbildningen.

Detta är en blankett som ska skrivas ut och fyllas i.

Blanketten lämnas/skickas till Laxå kommun.

Laxå kommun
Postgatan 2-4, 695 80 Laxå

Frågor om e-tjänsten

Katarina Holmsten
katarina.holmsten@laxa.se
0584-47 33 83

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
kommun@laxa.se