Grävanmälan

LÄS MER

Här finns blanketter för anmälan om grävning i kommunal mark i Laxå kommun.

Blanketten lämnas/skickas till Laxå kommun.

E-postadress: kommun@laxa.se

Eller via post till Laxå kommun,  695 80 Laxå

 

Frågor om e-tjänsten

Jessica Vidberg
jessica.vidberg@laxa.se
0584-47 31 15

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@laxa.se