Ansökan om bidrag finskt förvaltningsområde

LÄS MER

Föreningar och organisationer har möjlighet att ansöka om bidrag för projekt eller aktiviteter som ryms inom ramen för finskt förvaltningsområde. Ansökan om bidrag stödjs utifrån Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Projekten eller aktiviteterna ska syfta till att skydda och främja den sverigefinska minoritetsgruppen med dess språk och kultur.

Ansökningar behandlas vid fyra olika tillfällen under året och ansökningsdatumen är 31 januari, 31 mars, 31 augusti och 31 oktober.

Det är inte möjligt att söka bidrag till ordinarie verksamhet.

Efter avslutad aktivitet ska redovisning lämnas till Laxå kommun.

Detta görs i egen e-tjänst.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa