Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du söka parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

För att kunna tillverka parkeringstillståndet behövs ett foto på dig och din namnteckning, se bilaga till ansökan, sidan 2.

För att styrka din ansökan behövs ibland att läkarintyg bifogas, sidan 3.

För mer information, läs på blanketten på sidan 4.

Obs! Blanketten lämnas/skickas till Laxå kommun på enkelsidigt papper.

Frågor om e-tjänsten

Ulrika Nykvist
ulrika.nykvist@laxa.se
0584-47 31 44

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@laxa.se